Phương thức thanh toán: Chuyển khoản ngân hàng

Ngày tạo: 26/07/2022 10:59 Sửa lúc: 24/08/2022 00:00

Đây là hình thức thanh toán trước khi giao hàng.

Bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể sau khi đặt hàng thành công trên website

Sau khi bạn chuyển khoản thành công, chúng tôi sẽ đóng gói và gửi hàng cho bạn.

Chính sách này được tạo và có hiệu lực từ ngày 01/08/2022. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

 


Hotline: 0382911286
Kết nối