TÍCH ĐIỂM - TIÊU ĐIỂM TRÊN WEBSITE https://nhungvisao.com

Ngày tạo: 23/08/2022 11:03 Sửa lúc: 23/08/2022 00:00

Hiện tại, tính năng TÍCH ĐIỂM và TIÊU ĐIỂM đã có trên website, các bạn xem hướng dẫn sau để thực hiện việc tiêu, tích điểm nhé.

★ Điều kiên:
    Bạn phải có tài khoản và đăng nhập website để thực hiện việc tích, tiêu điểm.
    Có 2 cách để bạn có tài khoản:
        Cách 1: Bạn đăng ký 1 tài khoản trên website, việc này dễ hơn trở bàn tay 😆
        Cách 2: Bạn sử dụng facebook (FB) của mình để đăng nhập vào website, sau khi đăng nhập xong tự nhiên bạn có 1 tài khoản. Lần sử dụng tiếp theo bạn cứ tiếp tục đăng nhập bằng FB bạn nhé

        
         

1. Tích điểm: 
    Áp dụng khi đăng nhập và mua hàng trên website. Khi đơn hàng của bạn được giao, phần mềm sẽ tự động tích điểm cho bạn. Điểm được tích được tính như sau:
        Số điểm được tích = (Tổng số tiền đơn hàng - Phí vận chuyển) x Tỷ lệ tích điểm
        Tỉ lệ tích điểm hiện tại là 3%. 
    
    Bạn có thể kiểm tra điểm hiện tại và các giao dịch tích, tiêu điểm của mình tại https://nhungvisao.com/Account/AccountInfo. 


        

2. Tiêu điểm:
    Khi đã có điểm trong tài khoản, bạn thoải mái chi tiêu 😄. Việc tiêu được thực hiện ở bước thanh toán


    

Chúc cho bạn tích và tiêu được thật nhiều điểm bạn nhé


Hotline: 0382911286
Kết nối