Phương thức thanh toán Giao hàng thu tiền (SHIP COD)

Ngày tạo: 26/07/2022 10:44

- Là bạn sẽ trả tiền cho bưu tá khi nhận hàng.

- Bạn có thể chuyển khoản cho bưu tá nếu bạn không muốn trả tiền mặt


Hotline: 0382911286
Kết nối